4/5/03
 

קייחצי ןליא

תשרב ולע
 
ינולובז ילא לש םירמאמה ראשל

 

למתנחלון עצמו