כה אמר זבולוני
Bookmark and Share
  16.10.2003  
 


שביתה כירורגית

אלי זבולוני

בימים אלו אנו מתבשרים על "אם-כל-השביתות" העומדת להתרחש מיד לאחר
החגים. עם כל האהדה למארגני השביתה ולמטרותיה נראה לנו שלא יזכו לתמיכה
רבה מעמישראל, עם קשה עורף הוא, ולמרות שהשביתה נועדה להיטיב עמו, הרי די
בכתר על דלפקי הדיוטי פרי או בסגירת ברזי הדלק כדי שזעמם של ההמונים יוסט
ממשרד האוצר אל הגופים השובתים.
יתרה מכך, תמימים יהיו מנהיגי השביתה אם יעלו על דעתם שממשלה אשר עיקר
פעילותה בשלוש השנים האחרונות התבטאה בקיצוץ שרותי הרווחה לקשישים, תוטרד
מסבלו של התושב המתענה בתורים המתארכים במסלול הירוק.

לאור זאת באנו להציע צורה שונה של שביתה, שביתה כירורגית אשר תטפל
באחראים למצבנו אך תחוס על היתר. ישבתו עובדי המשק המפעילים את מוסדות
השלטון, נהגי השרים, מזכירי ומזכירות הלשכות ומשכפלי המסמכים. עקב
השביתה לא יוכל הקבינט המדיני-בטחוני להתכנס דבר שכנראה ידחה את פתיחת
המלחמה עם סוריה, לבנון, ושוויץ, בכנסת ישראל לא תוצג התוכנית הכלכלית
המאוד-חדשה-וסופית, יופסקו הניסויים הדידקטיים במערכת החינוך ולכפתורי
ההצבעה הכפולים תוענק מנוחה.

אמצעי התקשורת יפעלו כרגיל אך ללא השתתפותם של פוליטיקאים ואנשי ממשל -
יהיה אולי קצת קשה להחמיץ בערוצי הטלוויזיה את משנתו הדמוקרטית של צבי
"אריסטו" הנדל, או לא להחשף לבשורה הנוספת מבית מדרשו של סילבן שלום על
קיום משחקים בינלאומיים בישראל (בשורה נפלאה המלווה בבעיתיות מסוימת לאור
העובדה שהתאחדות הכדורגל האירופאית עדיין לא שמעה עליה), אבל מה לעשות -
שביתה כרוכה בסבל מסוים.

עובדי משרד הפנים, ביקורת הגבולות, שדה התעופה, המכס ותחנות הדלק ימנעו
שרות מאלו המופיעים ברשימת "פסולי היציאה" - גורמים שיש למנוע את יציאתם
לחו"ל. אומנם יש האומרים שככל שתפחת שהייתם בארץ כך תקטן פגיעתם, אך
למרות זאת, ראוי שיחושו קצת ממה שהם מטעימים אותנו, נראה אותם נוסעים
באוטובוסים, חוששים לגורלם, בקיצור נראה אותם חיים בארץ הזו.

תוכרז שביתה כללית של הגופים האחראים להכנסות המדינה, מסים ומכסים,
ממילא כספים אלו אינם מופנים לרווחת העם, אלא (במקרה הטוב) מועברים
לפרויקטים סהרוריים כטיילות בהתנחלויות או מצפורים במאחזים. לעומת זאת לא
תופסק פעולת גובי המסים העירוניים והארנונות, כך שיש סיכוי שנזכה
לכבישים מתוקנים, לבתי ספר משופצים ולעיר נקייה.

אנו מודעים לקשיים הטכניים הכרוכים בסוג זה של שביתה, בפרט בטכניקת
הסינון הכרוכה במתן השרותים הסלקטיביים, אבל לדעתנו המאמץ כדאי והרי כבר
נאמר: "בשביל לשבות צריך לעבוד".

קסמה של השביתה הכירורגית נובע מהעובדה שככל שתארך כן ייטב - ללא
התערבות מצד שרינו וחברי הכנסת ישתפר מצבנו בזירה הבינלאומית ללא הכר,
משקיעים ישקיעו בארץ ללא חשש מטרפוד מאמציהם, הכלכלה תפרח, ומי יודע אולי
אפילו נשיג שלום ובטחון .

 

כל הזכויות שמורות אלי זבולוני © 2018