כה אמר זבולוני
Bookmark and Share
  6.12.2004  
 
נפלאות ההצפנה
אלי זבולוני

ראש אכ"א הנכנס אלעזר שטרן אינו שוקט על השמרים. לאחר שבתקופת היותו
קצין חינוך ראשי האיר את עינינו בציינו ש"חיילים לא יהודיים הם פחות
טובים" וסגר את עיתון במחנה בגלל ראיון עם הומוסקסואל, המריא מוחו הקודח
לגבהים חדשים ומרשימים. ולא, אין אנו מדברים על ערבי השירה בציבור
"א-לה-שרהל'ה-שרון" בקרב קציניו הבכירים, או על האמרה המנצחת ש"בכל דור
ודור חייב קצין בצה"ל לראות את עצמו כמי שיצא מאושוויץ" - אלא על היהלום
שבכתר, השאור שבעיסה, האלעזר שבשטרן - השבת התאריך העברי למקומו הראוי.

ההוראה שהנחית האלוף הנמרץ על פיקודיו האומרת שמעתה יתנוסס התאריך העברי
בראש כל מסמך, מצגת או פקודת מבצע (ומצידו ניתן לוותר על התאריך הלועזי)
מעמידה אף אותנו פעורי פה משתאים לנוכח עוצמתו של הרעיון.
כמובן יהיו אלו שילעיזו ויספרו על פקידות לשכה המקדישות את זמנן לחישובי
עתים ומועדי קידוש לבנה, וידוע הסיפור על המג"ד הנודע אשר שלח את גדודו
לעצור את המבוקש יום מאוחר מדי למרות שפקודת המבצע אמרה במפורש שיש
לעוצרו ב ט"ו באלול התשס"ד , אבל מאחר ויום ראש חודש הוא ועת קידוש הלבנה
היה, התבלבל המפקד ובמקום לשלוח את כוחותיו בראשון בספטמבר, הגיעו למבוקש
יום מאוחר מדי.

אנו לא נתייחס לחסרי חוט שדרה אלו, ונאמר לאלעזר, לך בכוחך, ואם ירצה
השם - גם תנצח. רק עצה אחת לנו אליך - לך על כל הקופה, התאריך הוא רק
ההתחלה. מאיפה בא לצבא העם היהודי המנהג המגונה לדבר בליטרים, אמור מעתה
ג'ריקן 50 הין, ומאיפה צצו להם אורחות הגויים במשפטים כ- "כדור 9 מ"מ",
אמור מעתה כדור רבע זרת , שלא לדבר על קילוגרם אשר יש סברה שהונהג ע"י הצוררים
אוכלי הצפרדעים - מה רע ב סאה ?

ולכל המלעיזים, נאמר, כוונתו של אלעזר טובה היא, ורק לכם קוראינו הנאמנים
נוכל לגלות את אחד מהסודות השמורים של מדינת ישראל:

במלחמת העולם השנייה, ראו כוחות הברית כי האויב מצליח לפענח את רוב התשדורות
שלהם, גייסו את טובי מומחי ההצפנה וההסתרה ועדיין העלו חרס. ואז עלו על רעיון
גאוני, מאחר ובשטח ארצות הברית חי שבט הנאבאחו האינדיאני ששפתם נדירה ,
מורכבת ולא מובנת לכל מי שאינו בן השבט, הצמידו לכל פלוגה בשדה הקרב קשר
משבט הנאבאחו. מאותו זמן עברו כל התקשורות בשפת השבט, שכמובן רק בני
השבט השכילו להבין אותה. תפקידו של הקשר (שלמזלנו ידע גם אנגלית), היה לתרגם
את ההודעה למפקד הפלוגה.

כך גם אלעזר, גונבה השמועה לאוזנו, שבטחון השדה לוקה בחסר, ומיד החל
לרקוח את תוכניתו הסודית בה בכל פלוגה יהיה בן שבטו של אלעזר אשר יבין
את התאריכים, את המשקל, ואת השקלא והטריא (למותר לציין שלבד מהתאריכים
העבריים התקשורת תנוהל בארמית), כך שנוכל בקרוב לשמוע ברשתות הקשר את
הקריאה הבאה: "בעזרת השם, בסיעתא דשמייא, ביום חודש האיתנים, בשעת
האשמורת השביעית, דזבין אבא בתרי זוזי, בפרשת האזינו, היכי נמי , היכי נמי סוף."

 

כל הזכויות שמורות אלי זבולוני © 2018