כה אמר זבולוני
Bookmark and Share
  5.1.2003  
 

הנבחרים
אלי זבולוני

זכות גדולה נתגלגלה לנו, וזכינו לחזות בהתרחשותן של בחירות 2003, שאם לא
כן, ספק אם היינו עדים לנפלאות עלילותיה של ועדת הבחירות המרכזית (למעט
כבוד השופט חשין).
ישבו חברים נכבדים אלו החכמים מכל אדם, ובהרמת יד העניקו פרושים חדשים
למושג דמוקרטיה, אך נראה שהחברים הנכבדים עמדו נרעשים ונפחדים מגודל
המעמד כך שזכינו ליהנות רק מקמצוץ מתבונתם ושיקול דעתם.

ואכן, מדוע לפסול רק את בשארה, טיבי ומפלגה לא פופולרית כבלאד ? כאשר
קיימות מפלגות ואישי ציבור המכריזים בריש גלי על רצונם בשלום, על סלידתם
מדיכויו של עם אחר ועל שאיפתם לסיום הכיבוש - דעות שמקומן איננו בחברה
דמוקרטית ושפויה כשלנו. יתכבדו חברי הועדה ויפסלו גם את יוסי שריד, את
מפלגת מרצ ודומיה, הרי גם הם מסכנים את קיומה של מדינת ישראל.

אך בזאת לא תמה המלאכה, מדוע לפסול רק את הנבחרים כאשר קיימים גם בוחרים
אשר דעתם אינה תמיד חופפת את זו של רוב חברי הועדה הנשגבה. הבה נפסול את
ערביי ישראל, את אנשי השמאל ודומיהם. ובמחשבה שניה, הרי גם בין אנשי
המחנה הלאומני קיימים אנשים רפי שכל אשר ביום בחירה תחלש דעתם ואולי
ישלשלו לקלפי את הפתק הלא נכון. אם כך - הבה נפסול את כולם בוחרים
ונבחרים - לבד מחברי הועדה הנכבדה (למעט כבוד השופט חשין).

כך שבבחירות הקרבות יצביעו חברי הועדה (ללא כבוד השופט חשין) עבור חברי
הועדה. ברור שמצב זה יחסוך כספים רבים, ייצב את מצבנו הכלכלי ויחזק את
חוסננו המוסרי.

וכנגד מראית עין ושלא יאמרו שונאינו - אומות העולם "פסה דמוקרטיה
בישראל", אפשר לצרף לגוף בוחר/נבחר זה, מועצה נוספת שנפלאות התבונה הן נר
לרגליה - הלא היא המועצה לביקורת סרטים - כפי שנאמר "הלך זרזיר אצל עורב
מפני שהוא מינו". שני ענקי רוח אלו, "שלא שמים קצוץ עלינו" ינווטו את עם
ישראל במשברי העיתים ויביאנו לשיאים שלא ידענום עד כה - ושלום על ישראל.

 

כל הזכויות שמורות אלי זבולוני © 2018